חודש אלול | תשע”ח

//חודש אלול | תשע”ח

תמצות שיעור החודש:

חודש אלול הינו החודש האחרון של השנה- 
מה עושים לקראת הסוף?
בודקים מאזנים, ספירת מלאי.. לפני יום הדין.
מעניין שבגמרא מופיע שימי התשובה הינם עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים
אז מהי עבודתו המיוחדת של חודש אלול?
כשאנחנו רוצים להביט על עניינו של החודש, נתבונן מה קרה בעבר בחודש זה ולפי זה נראה מה הוא מרמז לנו..
בראש חודש אלול משה רבינו עולה להר סיני בפעם השניה
לקבל לוחות שניים אחרי ששבר את הראשונים לאחר חטא העגל.
זאת אומרת שבראש חודש אלול ה’ אפשר לנו כעם וכיחידים את האפשרות
למחוק את מה שהיה ולקבל דף חלק, צאנס חדש, התחלה חדשה לגמרי.
הרב חרל”פ מסביר זאת דרך המשנה הידועה שאומרת ‘עבירה גוררת עבירה’
כאשר אדם עושה משהו לא רצוי זה מושך עוד מעשה כזה ועוד אחד.
כותב הרב חרל”פ שבראש חודש אלול ה’ מפסיק את השרשרת הזאת ואומר לנו:
תעצרו – יש לכם אפשרות להתחיל מחדש!
הזוהר הקדוש מסביר זאת דרך הדין של אשת יפת תואר.
“כי תצא למלחמה.. וראית בשביה אשת יפת תואר”
נלך מהפשט לעומק- דין אשת יפת תואר הינו כאשר יצאנו למלחמה
ובשעת מלחמה היצרים משתחררים והאויב שולח נשים יפות תואר לפתות את הלוחמים-
התורה אומרת שאם ראית במלחמה אשת יפת תואר
ואתה חושק בה אתה יכול לקחתה אבל יש כמה תנאים שאתה נדרש לעשות לפני זה –
“וגלחה את ראשה ועשתה את ציפורניה ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים” (חודש)
ואם אחרי כל זה אתה עדין רוצה אותה אתה יכול לקחתה.
מסביר הזוהר הקדוש שזו מלחמת היצר הרע. אנחנו נמצאים במלחמה תמידית בין היצר הרע לאדם
וכשאדם חוטא אור הנשמה מסתלק ונלקח בשבי וכשאתה מנצח את היצר,
אתה מגלה שהנשמה הייתה בשבי שלו ואז מתחיל תהליך ניקוי והנשמה בוכה את אביה ואת אמה ירח ימים
זה לא בכי של צער אלא בכי של עומק של מפגש מחודש..
אומר הזוהר ש’ירח ימים‘  – זהו חודש אלול.
 
האר”י הקדוש מוסיף שמזלו של חודש אלול בתולה – כי אז חוזרים לקשר הראשוני,
ולכן בחודש אלול מכוונים שה’ יאיר לנו דרך י”ג מידות של רחמים מעין ‘עוקף דין’
וזה מצטרף למשלו המפורסם של בעל התניא שהמלך  בשדה זאת אומרת:
שכל השנה תפילתנו ובקשתנו מגיעה לבית דין של מעלה ושם בודקים האם אנו ראויים שתפילתנו תגיע עד כסא הכבוד או לא
ובחודש אלול הדיבור עם ה’ חופשי בלי עיכובים ובלי מחיצות.
הרב קוק ממשיך את הפסוק בשיר השירים “אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים”
ומתאר את הקשר המתחדש באלול בין ה’ לעם ישראל כרעיה ודוד, רעים האהובים.
זה מדהים… אבל מה עושים עם זה בפועל?
מה לפי זה ניתן וראוי לעשות לעבודת אלול?
ר’ נחמן מתייחס גם הוא לדין אשת יפת תואר ומחדש שם דבר גדול
כאשר אנחנו נמצאים במלחמה לפי ר’ נחמן זה אומר שאני רוצה להיות במקום מסוים ויש משהו שחוסם ומונע אותי
וכמו שמשה רבינו עלה למרום להביא לוחות הייתה מלחמה בין משה למלאכים והמלאכים ממש רצו למנוע ממנו להוריד את התורה
מה משה עשה- שבה  שבי (על פי הפסוק בתהילים- “עלית למרום שבית שבי”)
זאת אומרת שאם אתה נתקל במלחמה בין הרצון למציאות, בין הגוף לנשמה, בין האדם לתורה
תשבה שבי- תשבה את ה’ איתך ובפשטות – תכניס את ה’ למוח שלך למודעות שלך!
ככל שתצליח לעשות זאת כבר לא תהיה מלחמה..
בחודש אלול ניתנת לנו מתנה גדולה-
ה’ אומר לנו לא משנה מה היה עד עכשיו, לא משנה כמה הנשמה מכוסה
תשבו אותי- תכניסו אותי לחיים שלכם, אני בשדה אני כאן אתכם.
ואיך עושים זאת?
לפני כל מעשה תעצרו ותאמרו אני עושה את המעשה הזה כדי לעשות נחת רוח לבורא.
אני מוריד את הזבל כדי לעשות נחת רוח לבורא שהבית יהיה נקי ותהיה בו אוירה נעימה
אני מכין לאישתי קפה כדי לעשות נחת רוח ליוצרי שיהיה שלום בית.. וכו וכו וכו
אי אפשר לחיות כך כל השנה- באלול אפשר!
ואם תשאלו איך כל זה יעזור לנו ליום הדין המתקרב בראש השנה?
כאשר נכניס את ה’ למודעות שלנו בכל מעשה כשנגיע ליום הדין תהיה לנו היכולת
להמליכו עלינו.
ואחר כך יגיעו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שבהם נעסוק בתיקון החטאים והמידות!
שנזכה להכניס את ה’ לתודעתינו בחודש אלול “בכל דרכיך דעהו”
2018-09-12T17:05:48+00:00

השאר תגובה