חודש תשרי | תשע”ט

//חודש תשרי | תשע”ט

דעדגעדג

דעדגעדג

דעדגעדג

לקבלת חוברת להורדה ליום הכיפורים שתוכלו לקחת איתכם לבית הכנסת (ללא עלות) – לחצו כאן!

דעדגעדג

דעדגעדג

תמצות שיעור החודש:

בראש השנה המלכנו את ה’

ובעשרת ימי תשובה אנחנו מתבוננים על החטאים והמידות שלנו

ןיום הכיפורים הינו – התוצאה של כל העבודה הזו!

ביום הכיפורים אנחנו נכנסים למימד של טהרה..

לא רק טהרה שלא ניפגע אלא גם שנקבל עוצמה ונקיות לכוחות הנפש שלנו

בזמן בית המקדש תהליך הכפרה נעשתה דרך עבודת הכוהן הגדול

והיום שאין לנו עבודה זו אנחנו עושים זאת דרך חמשת התפילות במהלך היום וחמשת העינויים שאנחנו מקיימים ביום זה..

לפי תורת הסוד- באופן הרגיל כוחות הנפש שלנו מחוברים לעולם -אנחנו אוכלים, שותים, עושים ודרך זה מקבלים כוחות שדרכם אנחנו מתחברים לה’

אך ביום הכיפורים- אומר לנו הקב”ה: יום אחד – תצאו מהעולם ותהיו ניזונים ישירות ממני. 

ואכן ביום זה אנחנו מקבלים על עצמנו 5 עינויים:

אנחנו לא אוכלים, לא שותים וכו’ 

זה מאפשר לנו לשחרר את כוחות הנפש והנשמה שלנו כיוון שכאשר אנחנו מתענים ביום הכיפורים

וכביכול אין לכוחות שלנו מה לעשות בעולם.. אין אוכל ושתיה אין סיכה ורחיצה, אז הם עולים למעלה 

ומקבלים אור חדש וטהרה. האור החדש יורד אלינו דרך חמשת התפילות והוידויים שאנו מתפללים ביום הכיפורים.

“כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה’ תטהרו”

שואל התרגום- למה הפסוק חוזר ואומר “לפני ה’ תטהרו” הרי כבר כתב “לטהר אתכם”?

ואומר התרגום- שה’ יטהר אתכם בתנאי שתתוודו על חטאיכים.

גם הזוהר הקדוש אומר על הפסוק: “חטאתי אודיעך ועווני לא כיסיתי..”

כל אדם שמכסה חטאיו ולא מתוודה עליהם (לפני ה’) אז לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה.. ואם הוא מתוודא אז ה’ מרחם עליו ופותח לו שערי תשובה וטהרה.

הרמח”ל בעקבותיו מוסיף שסוד הוידוי קשור לבינה העליונה (כוח התשובה)

שמאירה ומסלקת את כל הפגמים בכל המקומות בה הם נמצאים.. ואיך הבינה מאירה?

כשאדם מתוודא כך שבעצם הזכרת החטא לפני ה’ – החטא מסתלק ממנו. אך זה נכון וצריך רק אחרי אחרי שעושים תשובה ומצטערים על החטא.

לכן מאוד חשוב בערב יום הכיפורים להתבונן על הוידוי כדי להבין איזה חטאים פגשנו במהלך השנה שאנחנו מצטערים עליהם

ורוצים להתוודות עליהם ואם יש חטאים שלא קשורים אלי אני מכוון על אנשים מעם ישראל שכן קשורים לחטאים אלו.

וכך אנחנו נכנסים לתפילות יום הכיפורים.

בתפילת ערבית- אנחנו ממוקדים ברובד המעשה – הוידוי מכוון וממוקד במעשים שלנו ובקשתינו מה’ שיטהר ויכפר על מעשינו.

בתפילת שחרית – אנחנו מתמקדים ברובד של הרגש  – הוידוי מכוון וממוקד ברגשות השליליים שחווינו ובקשתינו מה’ שיטהר את עולם הרגש שלנו.

בתפילת מוסף- נכנסים יותר פנימה ומכוונים למח- כוחות המחשבה והדימיון שלנו.

בתפילת מנחה- אנחנו מתוודים על עצם היכולת שלנו לפגוע בקשר שלנו עם ה’ – איך יכולנו להיפרד ממך ובכך חסמנו מאור ה’ להתגלות דרכנו.

ואז מגיעים לשיא השיאים בתפילת נעילה – אנחנו עומדים על הדלת ו… נדחפים פנימה ומוצאים את עצמנו נעולים יחד עם הבורא ברוך הוא – הכי בפנים שאפשר..

וכשאנחנו בפנים – הדלת ננעלת ואנחנו בפנים.

ושם מתרחש הניקיון הכי פנימי דרך י”ג מידות של רחמים – אור הכתר שפשוט מנקה אותנו עד הסוף..

שיא הנעילה – כאשר אנחנו אומרים בסיום התפילה: “שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד” 

ואחר כך חוזרים לעולם עם הפסוק: “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”

אני רוצה ששמך ייתגלה כאן בעולם בצורה מליאה ושלימה!

ואז כשתוקעים בשופר בסוף היום הקדוש אור ה’ מחזיר את הנשמה כוחות נפשנו בטהרה גמורה לתוך הגוף ולעולם.

שנזכה לשוב בתשובה שלימה, להתנקות ולהיטהר באופן הכי עמוק שיאפשר לנו לגלות אור ה’ בעולם ובחיינו!

אמן.

2018-10-23T12:54:18+00:00

השאר תגובה