אודותינו2020-09-07T12:55:11+00:00

הרב דודי פוטש

הוגה, מייסד וראש בצלו.

כילד גדלתי ברחוב צפניה בירושלים אז שכונה מעורבת של דתיים וחרדים מסלול חיי היה בית ספר היסודי דוגמא ומשם לישיבת נתיב מאיר בה זכיתי ללמוד מפי הרב אריה בינה זצ”ל הרב דוד פוקס שליט”א ועוד.
אחריה עליה לקומה חדשה בישיבת “מרכז הרב” בה זכיתי להיות קרוב מאד למו”ר הרב צבי יהודה הכהן קוק לשמשו בשבתות וללמוד מפיו את תורת האמונה, וכן ללמוד מראשי הישיבה הרב שפירא זצ”ל והרב ישראלי זצ”ל.
מתוך התייעצות עם הרב צבי יהודה קוק זצ”ל עברתי ללמוד בישיבת ההסדר ניר קרית ארבע על מנת להתגייס לצה”ל, שם למדתי תורה מפי רבותי הרב ליאור שליט”א והרב וולדמן שליט”א, שרתתי בצה”ל בחיל השיריון והשתתפתי במלחמת לבנון הראשונה בה נפלו חברי הקרובים ביותר.
עם חזרתי מהמלחמה ובהשפעתה ירדתי עם אשתי ושני ילדי למשימה חלוצית הקמת יישוב עצמונה בגוש קטיף , שם עבדתי בעבודה חקלאית בהקמת החממות של עצמונה. בתקופה זו שעבודתי את האדמה הייתה מרכז חיי נפתחתי ל”תורת הסוד” ולמדתי בירושלים בלילות שישי במשך כ10 שנים באופן קבוע אצל מו”ר הרב שבתי סבתו שליט”א והרב לוי נחמני זצ”ל , הלימוד הזה חיבר אותי באופן עמוק עם תורת הסוד שנפשי הייתה כמהה לה.
בכל אותה תקופה במשק ליווה והדריך אותי רבה של עצמונה הרב נחום רכל שליט”א שלמדני כיצד ליישם את הלימוד בחיי המעשה, ועד היום הוא משמש עבורי מקור השראה.
כמו כן במשך כשנה בשבתון שקבלתי מעצמונה למדתי אצל מו”ר הרב מאיר יהודה גץ זצ”ל בישיבת המקובלים בית אל ושם נחשפתי לפנימיות הכוונות של התפילות והמצוות.
לאחר עשר שנים במשק נקראתי ע”י מו”ר הרב סבתו שליט”א לסייע בהקמת הישיבה התיכונית במצפה יריחו שם הייתי במשך עשרים שנה יד ימינו של הרב, מנהל ומחנך. כמחנך התודעתי לתורת הנפש המצויה בעולם הסוד בעיקר דרך כתבי החסידות הרב יצחק גנזבורג והרב ערד, (וכן השתתפתי בסדנאות העוסקות בנפש בשיטות שונות).
כיום אני מלמד בישיבת ההסדר בניר קרית ארבע , ומרצה במכללות ,ובעיקר לומד את תורת הסוד וחיבורה לתורת הרב קוק זצ”ל.
את לימודי מנחה הרב ישראל אביחי שליט”א ראש ישיבת המקובלים בית אל תלמידו המובהק של הרב גץ , ובעידודם של הרב רכל ורבנים נוספים..

בכל מאודי חיפשתי את הדרך לקשר בין הלימוד העמוק של המקובלים לבין חיי היום יום השואבים אותנו למעשיות וענייני עולם הזה. מתוך חיפוש זה נפגשתי עם מגוון מאוד רחב של דמויות, גישות, ספרים, שיטות וניסיתי למצוא את הפתח עבור כל יהודי להתוודע לעולם הרוחני של קיום המצוות בשפה פשוטה ומובנת כך שכל אחד יוכל לקיים את מה שהוא מכיר מתוך חיבור לעומק הדברים. כך לאט לאט במשך עשרות שנים – מצד אחד אני מחובר וממשיך להתעמק ב”תורת הסוד” ובמקביל נפגש ומלמד בעשרות מקומות, מדרשות, מכללות, סטודנטים, קיבוצים, אנשי עסקים, אנשי צבא ועוד.. הופתעתי לגלות איך התורה שאני רוצה להעביר מתקבלת יפה אצל מג”ד גולני שישבתי איתו ובאותה התפעלות אצל תלמידי חכמים ואנשי מעשה וכולם אמרו לי שמבחינתם יש כאן חידוש גדול – חיבור מיוחד בין תורה פנימית, עומק רוחני לבין שפה פשוטה מחוברת לחיים.. ניתנת ליישום כל אחד במקומו וכדרכו.
אני מרגיש ויודע שדורנו זה בעל הכלים הגדולים זקוק לתורה גדולה ועמוקה , לתורת הסוד וע”כ בעידודם של רבותינו יצאנו לדרך והקמנו את “בצלו” מקום שיהיה בו לימוד ושיח פנימי תורני עמוק , שיניב תורה והדרכה והארה לציבור הרחב על כל פלגיו ורבדיו.

כאשר לנגד עיננו עומדים שלושה יסודות שילוו אותנו:

1. שהלימוד יהיה נאמן למקור – לדברי רבותינו כפי שמקובל בכל קהילות ישראל ובהדרכת גדולי תורה ואנשי הסוד
2. שההשקפה המלווה את הלימוד תהיה מתוך חיבור לעם ישראל ותהליכי גאולתו בעת הזאת כפי שראה זאת ולימדנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק.
3. חיבור למקומו ודרגתו של כל אחד ששומע את הדברים מתוך כבוד למקומו העכשווי.

מקווה ומתפלל אני, שכל מי שחפץ להכניס תוכן פנימי לחייו וחיי משפחתו יוכל להפיק מהדברים שאנו מביאים כאן את ההדרכה לכך, מתוך רצון להשפיע ולרומם את המרחב הציבורי כולו.