חודש אב | תשע”ח

//חודש אב | תשע”ח

תמצות שיעור החודש:

קשה לנו להתאבל על בית המקדש כיוון שאף פעם לא חווינו מה זה אומר!

במאמר זה נבין לפי דברי הרב קוק במספר מקומות מה היה במקדש ראשון, מה התרחש במקדש שני

ואיך כל זה קשור לתשעה באב תשע”ח…

בבית המקדש הראשון בזמן שלמה המלך קרו שני דברים מופלאים
1) הרגשת אלוקות גדולה! אור ה’ היה נוכח וקיים הן בבית המקדש עצמו והן ע”י נביאיו
2) מלכות שלמה התייחדה בכוח הלאומי החזק עוצמה לאומית מדינית וכלכלית שלא הייתה כדוגמתה.
למרות העוצמה האדירה הזו, בית המקדש הראשון נחרב בגלל 3 עבירות ע”ז ג”ע ושפיכות דמים.
איך יכול להיות שיש עוצמה רוחנית כזו גדולה ושלימות חומרית ועם ישראל חוטא ב3 העבירות החמורות בתורה??
אומר הרב קוק- שהסיבה לכך שעם ישראל כפרטים לא היה מתוקן. ובעצם בתוך בית המקדש או ליד הנביא היית עוצמה גדולה
אך כשיצאו לביתם.. היצרים עלו האגו התפתח והשתמשו בכוחות הרוחניים למען עצמם.
על זה יצאנו לגלות של 70 שנה וחזרנו לבנות את בית המקדש השני.
בתקופת בית המקדש השני כבר לא היה אותו אור גדול.. כבר לא היו נביאים..
היה רוח הקודש, הייתה השראת שכינה אך כבר לא הייתה בעוצמה כמקדש ראשון
ובעצם- התחילה העבודה מלמטה: החלה בניית התורה שבעל פה העוסקת בפרטים, הדנה לפרטי פרטים מה מותר ומה אסור והיכן צריך לשים סייגים שלא ניפול..
זו כבר לא אידיאה גדולה.. זו כדברי הרב נקראת אידיאה דתית אידיאה קטנה.
בית המקדש השלישי יחבר את 2 הכוחות הללו
יהיה בו אור גדול ולאומיות גדולה ויציבה ובד בבד הפרטים יהיו מתוקנים והשכינה תשרה בכל צעד ופרט.
אז היכן אנחנו היום??
אחרי 2000 שנות גלות בהם נאחזנו במצוות המעשיות ומסרנו נפשינו על כל פרט על אף שלא היינו בארצנו ומקומנו
כיום- שאנו שבים למקומנו וארצנו, הלאומיות שלנו גדילה, המדיניות, הצבא, הכלכלה מתחזקים
ועם כל זאת- בית המקדש עוד לא בנוי!
אומר לנו ה’ – יש יום אחד בשנה בו אני אוסר עליכם ללמוד תורה, בו תצומו צום הגוף והנפש..
ותישברו!
תעמדו יום אחד מול המציאות ותיווכחו שעם כל ההתקדמות הגדולה אתם עדיין שבורים..
עדיין הבית לא בנוי, עדיין אנו תלויים באומות.. עדיין אור ה’ לא מתגלה במלוא עוצמתו..
יש פילוגים בעם.. יש מה לתקן..
כאשר נהיה מוכנים להודות בכך, להישבר באמת ולשאת כאב זה..
תגיע גם הבשורה המנחמת שבט’ באב נולד המשיח..
ונקבל את כל הכוחות הנדרשים לנו לעשות רצון בוראינו ולמלא את ייעודינו הנשגב בדור הזה,
אמן!
2018-08-11T21:51:57+00:00

השאר תגובה