פרשת שלח לך התשע”ט

//פרשת שלח לך התשע”ט

בשיעור המצורף תבינו מה המשמעות הפנימית של הראיה של הארץ

איך הגידולים שהרב דודי גידל כחקלאי בגוש קטיף 

קשור למה שממנו כל כך חששו המרגלים 

ומהי הנקודה הרוחנית המיוחדת לנו בארץ ישראל

שאם נאמץ אותה החיים שלנו יישתנו לבלי הכר!

2019-07-21T13:34:04+00:00

השאר תגובה