מסע משפחתי דרך סימני ראש השנה!

סודם של סימני ראש השנה2019-09-17T07:34:56+00:00

חלק שני – סודם של סימני ר”ה!

סעודת ליל ראש השנה מסמנת את הדרך לכל החג!
בחלק זה תראו מה מקור מנהג הסימנים שעושים בסעודה ומהם 2 הטעמים הפנימיים למנהג זה…